Бібліятэчны праект прасоўвання кнігі і чытання – 2020
«ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ – ВЕСЬ ГОД!».
Тэрмін правядзення: 2020 год.

Распрацоўшчык праекта – аддзел бібліятэчнага маркетынгу Лідскай раённай бібліятэкі імя Янкі Купалы.
Арганізацыі, якія рэалізоўваюць праект: філіялы дзяржаўнай установы культуры “Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы”.
Мэты праекта – пошук арыгінальных эфектыўных ідэй па фарміраванні і падтрымцы чытацкіх інтарэсаў розных слаёў насельніцтва; стварэнне і распаўсюджванне сярод чытачоў і грамадскасці пазітыўнай думкі пра чытанне.

Бібліятэчны праект “Лета на востраве кніжных скарбаў”
Тэрмін правядзення: 2020 год.

Арганізацыі, якія рэалізоўваюць праект: філіялы дзяржаўнай установы культуры “Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы”.
Мэта праекта – арганізацыя інтылектуальнага і духоўнага адпачынку дзяцей ў летні перыяд.

Бібліятэчны праект “Малая радзіма – аповесць часоў”

Тэрмін правядзення: 2019 – 2020 гады.
Распрацоўшчык праекта – аддзел бібліятэчнага маркетынгу Лідскай раённай бібліятэкі імя Янкі Купалы.
Арганізацыі, якія рэалізоўваюць праект: філіялы дзяржаўнай установы культуры “Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы”.
Мэта праекта – выхаванне цікавасці да беларускай культуры і мовы, садзейнічанне вывучэнню гісторыі роднага краю, фарміраванню патрыятычных пачуццяў і свядомасці ў карыстальнікаў на краязнаўчым матэрыяле.

 

Библиотечный проект «Место встречи – диалог»

Сроки реализации: 2019 год.
Разработчик проекта – отдел библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы.
Организации, представляющие и реализующие проект: Лидская районная библиотека имени Янки Купалы, Лидская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов.
Цель проекта – общение молодежи в стенах библиотеки с людьми, внесшими значительный вклад в развитие Гродненской области, науки, культуры, производства, военного дела.

 

Бібліятэчны праект “Спартыўны “бібліямарафон” на Лідчыне”

Тэрмін правядзення: 2019 год.
Распрацоўшчык праекта – аддзел бібліятэчнага маркетынгу Лідскай раённай бібліятэкі імя Янкі Купалы.
Арганізацыі, якія рэалізоўваюць праект: філіялы дзяржаўнай установы культуры “Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы”.
Мэта праекта – садзейнічанне павышэнню цікавасці карыстальнікаў бібліятэк да спорту і здаровага ладу жыцця праз чытанне.

 

Краязнаўчы праект “Мой горад у сэрцы маім”

Тэрмін правядзення: 2018 – 2020 гады.
Арганізацыя, якая прадстаўляе праект – філіял “Лідская гарадская дзіцячая бібліятэка” ДУК “Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы” (г. Ліда,  вул. Я. Купалы, 1).
Распрацоўшчык праекта – аддзел бібліятэчнага маркетынгу Лідскай раённай бібліятэкі імя Янкі Купалы.
Мэты праекта:

Удзельнікі праекта: навучэнцы ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі горада Ліды і Лідскага раёна.

 

Мэтавы бібліятэчны праект “Сям’я і кніга аб’яднаныя чытаннем”

Тэрмін правядзення: 2018 – 2020 гады.
Арганізацыя, якая прадстаўляе праект – філіял “Лідская гарадская дзіцячая бібліятэка” ДУК “Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы” (г. Ліда,  вул. Я. Купалы, 1).
Распрацоўшчык праекта – аддзел бібліятэчнага маркетынгу Лідскай раённай бібліятэкі імя Янкі Купалы.
Мэта праекта – далучэнне да бібліятэкі і чытання дзяцей і падлеткаў у саюзе з бацькамі, распаўсюджанне традыцый сямейнага чытання.
Праект накіраваны на рэальных і патэнцыяльных  карыстальнікаў бібліятэкі:

 

Целевой социальный библиотечный проект для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации «Чтобы мир добрее стал»

Сроки реализации: 2018 – 2019 года.
Разработчик проекта – отдел библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы.
Организации, представляющие и реализующие проект: филиалы государственного учреждения культуры «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы».
Цель проекта – способствование духовно-нравственному, правовому и культурному развитию детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, путем организации культурно-массовых мероприятий.
Целевая аудитория: дети и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

 

Целевая социально-правовая библиотечная программа «Библиотека – школа правовых знаний»

Сроки реализации: бессрочная.
Разработчик программы – отдел библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы.
Организации, представляющие и реализующие программу: Лидская районная библиотека имени Янки Купалы, филиал «Лидская городская библиотека № 4», «Берёзовская городская библиотека», филиал «Гудская сельская библиотека», «Дитвянская сельская библиотека», «Можейковская сельская библиотека» (на базе представленных филиалов работают ПЦПИ).
Цель программы – организация свободного доступа граждан к правовой информации на основе использования современных информационных технологий.

 

Мэтавая бібліятэчная праграма “Вытокі дабрыні”

Тэрмін правядзення: бестэрміновая.
Арганізацыя, якая прадстаўляе і рэалізуе праграму – філіял “Лідская гарадская бібліятэка № 1” ДУК “Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы” (г. Ліда,  вул. Катлярэўскага, 18).
Сацыяльная база праграмы – людзі з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі.
Мэта праграмы – садзейнічанне адаптацыі ў грамадстве, сацыякультурнай рэабілітацыі, развіццю творчых магчымасцей і самасцвярджэння асобы людзей з абмежаваннямі ў жыццядзейнасці, шляхам далучэння іх да кнігі і чытання, арганізуючы працу ў даступнай для іх форме.
Партнёры праграмы:

 

Мэтавая бібліятэчная праграма “Душу исцелит добро”

Тэрмін правядзення: бестэрміновая.
Арганізацыя, якая прадстаўляе і рэалізуе праграму – філіял “Лідская гарадская бібліятэка № 2” ДУК “Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы” (г. Ліда,  вул. Міцкевіча, 38/1).
Сацыяльная база праграмы – людзi сталага ўзросту.
Мэты праграмы:

 

Целевая библиотечная программа «Духовность и книга»

Срок реализации – бессрочная.
Разработчик программы – отдел библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы.
Организация, осуществляющая программу – филиал «Лидская городская библиотека № 4» ГУК «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы» (г. Лида. бул. князя Гедимина, 5).
Цель программы – создание системы общественного воспитания, способной обеспечить условия для устойчивого и нравственного развития населения, в том числе детей и молодежи.
Задачи программы:

 

Библиотечная программа по пропаганде здорового образа жизни «Здоровый стиль жизни»

Срок реализации – бессрочная.
Организация, на базе которой осуществляется программа – государственное учреждение культуры «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы».
Социальная база, на основе которой осуществляется программа – пользователи библиотеки.
Цель программы – воспитание у подрастающего поколения потребности сознательного отношения к собственному здоровью как к главной ценности жизни.

 

Інтэрактыўная асветніцкая праграма
“З беларускай кнігай – у будучыню” у рамках раённага культурна-асветніцкага праекта “Беларусь – мая мова і песня”

Тэрмін правядзення: 2017 год.
Распрацоўшчык праграмы – аддзел бібліятэчнага маркетынгу Лідскай раённай бібліятэкі імя Янкі Купалы.
Арганізацыі, якія рэалізоўваюць праграму – філіялы дзяржаўнай установы культуры “Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы”.
Мэта праграмы – павышэнне ролі публічных бібліятэк у папулярызацыі чытання беларускай літаратуры і павышэння прэстыжу чытання кніг беларускіх аўтараў, выхаванні любові да роднай мовы і захаванні культурнай спадчыны беларусаў.
Сацыяльная база праграмы: вучні сярэдніх школ горада і раёна, навучэнцы каледжаў, дарослае насельніцтва.

 

Рэгіянальная мэтавая праграма па прапагандзе творчасці Якуба Коласа і Янкі Купалы “З Купалам і Коласам у сэрцы”

Тэрмін правядзення: 2017 год.
Распрацоўшчык праграмы – аддзел бібліятэчнага маркетынгу Лідскай раённай бібліятэкі імя Янкі Купалы.
Арганізацыі, якія рэалізоўваюць праграму – філіялы дзяржаўнай установы культуры “Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы”.
Мэта праграмы – прапаганда творчасці беларускіх класікаў Янкі Купалы і Якуба Коласа сярод карыстальнікаў бібліятэк і жыхароў раёна.
Задачы праграмы:

 

Библиотечный проект «SOS на детской волне»

Сроки реализации: 2015 – 2016 года.
Разработчик проекта – отдел библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы.
Тип проекта: социокультурный.
Организация, представляющая и осуществляющая проект – государственное учреждение культуры «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы».
Социальная база проекта:

Цель Проекта – совершенствование и активизация деятельности библиотеки по духовно-нравственному, правовому и культурному воспитанию детей и подростков.
Задачи Проекта:

 

Библиотечный проект «Передай добро по кругу»

Сроки реализации: 2013 – 2017 года.
Разработчик проекта – отдел библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы.
Тип проекта: социально-благотворительный.
Организация, осуществляющая проект – Лидская районная библиотека имени Янки Купалы.
Социальная база проекта – пользователи библиотеки с ограничениями в жизнедеятельности.
Цель проекта – повышение качества жизни людей с ограничениями в жизнедеятельности в возрасте от 14 до 35 лет, полноценное, разностороннее развитие личности.
Задачи проекта:

 

Библиотечный проект «Библиотека+»

Сроки реализации: 2013 – 2014 года.
Разработчик проекта – отдел библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы.
Тип проекта: познавательный + социальный.
Организация, осуществляющая программу: Лидская районная библиотека имени Янки Купалы.
Социальная база проекта – пользователи библиотеки.
Цель проекта – создание регионального ресурса – сенсорно-игровой комнаты для организации детского и подросткового досуга в центральной районной библиотеке имени Янки Купалы.