Читальный зал

Читальный зал
(40 посадочных мест)
2 этаж
Тел.: 54-07-42
Часы работы: с 10.00 до 19.00
Суббота, воскресенье  с 9.00 до 18.00
Без выходных
Санитарный день – последняя среда месяца
Заведующий отделом обслуживания и информации – Светлана Ришардовна Косицына     тел.65-49-96

Фонд читального зала насчитывает более 26 000 экземпляров книг, а также 84 названия периодических изданий.
Здесь же можно познакомиться с газетами за три последних года и с журналами за пять последних лет.
Журналы: «Беларускі гістарычны часопіс», «Белорусский экономический журнал», «Веснік БДУ», «Спадчына» - хранятся 10 лет.

Як у кожнага чалавека ёсць свой радавод, так і кожны край мае свой адметны, непаўторны лёс, свае багатыя традыцыі. З мэтай захавання, адраджэння і папулярызацыі нацыянальных, культурных, гістарычных традыцый нашай мясцовасці, бібліятэкі Лідчыны займаюцца краязнаўствам.
Для Лідскай раённай бібліятэкі імя Янкі Купалы тэрытарыяльныя межы свайго краю - гэта Лідскі раён. Аднак наш край – гэта не ізаляваная тэрыторыя, а частка вобласці і рэспублікі, звязаная з імі ўсімі бакамі жыцця. Акрамя таго ў даволі значны гістарычны перыяд Лідчына мела зусім іншыя межы. Таму Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы збірае і захоўвае матэрыялы і па Лідскаму павету.

Аснова бібліятэчнага краязнаўства – гэта стварэнне фонда краязнаўчых і мясцовых дакументаў. Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы збірае і захоўвае  любыя творы друку, неапублікаваныя (рукапісы, машынапісныя, графічныя) крыніцы, аудыёвізуальныя і электронныя дакументы, прысвечаныя прыродзе, гісторыі, эканоміцы, грамадскаму і літаратурнаму жыццю, культуры і мастацтву Лідчыны, незалежна ад мовы і месца выдання.
Сёння фонд уключае кнігі, брашуры, лістоўкі, плакаты, графіку, перыядычныя выданні. “Лідская газета”, напрыклад, захоўваецца з 1970 года, калі яна яшчэ называлася “Уперад”, “Гродзенская праўда” – з 1990 года. Ёсць амаль усе нумары “Лідскага летапісца”, часопіс “ОНИКС” і альманах “Ад лідскіх муроў”, “Ziemia Lidzka”.

Кнігі мы атрымліваем цэнтралізавана, або ў дар ад аўтараў, выдаўцоў. Паступова краязнаўчы фонд папаўняецца электроннымі носьбітамі інфармацыі. Ксеракопіі краязнаўчых артыкулаў з часопісаў, газет і зборнікаў захоўваюцца ў 110 тэматычных папках-дасье, такіх як: “Прырода Лідчыны”, “Ліда! Чаму так названа?”, “Тапаніміка Лідчыны”, “Лідскі замак”, “Друк на Лідчыне”, “Архітэктура Лідчыны”,  “Горад у творах літаратуры і мастацтва”, “Дажынкі-2010”. і інш..
Для папаўнення краязнаўчых фондаў бібліятэк Лідчыны Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы самастойна рыхтуе і выдае краязнаўчыя календары, літаратурныя зборнікі, буклеты, дайджэсты, рэкамедацыйныя спісы і закладкі ( Информационные ресурсы). 
Усе краязнаўчыя матэрыялы  адлюстраваны ў краязнаўчай картатэцы. А з 2002 года вядзецца краязнаўчая электронная база даных (звыш 13 тыс. запісаў).

У чытальнай зале аформлена краязнаўчая выстава “Мой горад цудоўны як песня”, якая носіць пастаянны характар.
Па ініцыятыве грамадскага аб'яднання літоўцаў Лідчыны «Рута» у чытальнай зале створаны куток літоўскай кнігі «Роднае слова».

В случае отсутствия необходимого издания в библиотеках
государственного учреждения культуры "Лидская районная библиотека имени Янки Купалы", его можно заказать по межбиблиотечному абонементу (МБА) из фондов других библиотек Республики Беларусь.
Основанием для получения документа является заполненный бланк-заказ (в традиционном бумажном или электронном виде), который направляется в региональный универсальный центр МБА – Гродненскую областную научную библиотеку им. Е. Карского. При оформлении бланка-заказа необходимо разборчиво, без произвольных сокращений,  указать полные библиографические сведения о документе (автор, инициалы, заглавие, место и год издания – для книг; год, том, номер, автор и название статьи – для периодических изданий) и др.
В случае невозможности выслать во временное пользование оригинал документа, заказ (с согласия абонента) может быть выполнен в виде платной копии.
Полученные по МБА издания выдаются только для работы в читальном зале. Срок пользования полученными по МБА документами: на книги - 30 дней; на периодические издания – 15 дней. Срок пользования на издания повышенного спроса может быть сокращен библиотекой фондодержателем до 10 дней.
По МБА не выдаются оригиналы документов:
- газет;
- редких и ценных изданий;
- диссертаций;
- аудиовизуальных документов;
- карт;
- справочных изданий;
- нормативно-технической документации.
Художественная литература высылается только для научной работы.
Пересылку документов по МБА оплачивает абонент.
На платной основе читатели могут получить дополнительные услуги     (Платные услуги )
За 20 минут до закрытия библиотеки выдача литературы для работы в читальном зале прекращается.

В 2002 году на базе библиотеки создан общедоступный Публичный центр правовой информации, который  обеспечивает доступ пользователей ко всем имеющимся информационным ресурсам, как традиционным (печатным), так и к электронным базам данных.  

 

Мультимедиацентр


ул. Ленинская, 10
2 этаж
Часы работы: с 9.00 до 20.00
Воскресенье с 9.30 до 18.00
Выходной – суббота
Санитарный день – последняя среда месяц

 

Мультимедиа – это особый вид компьютерной технологии, который объединяет в себе текст, графику, речь, музыку, видеофрагменты (CD, DVD), анимацию и т.п.Мультимедиацентр – это специально оборудованное место для работы с аудио- и видеоматериалами, CD, DVD и др.
Фонд мультимедиацентра насчитывает свыше 100  электронных изданий: аудиокниг,  DVD и CD.  С ними можно ознакомиться на месте  и взять на дом  через читальный зал за дополнительную плату (Платные услуги)

   

  

Счетчик: Free Hit Counter

Рейтинг@Mail.ru